17 września 2019 r. w Zamościu odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zbrojnej napaści sowieckiej na Polskę.

Zdradziecki "cios w plecy" nadszedł ze Wschodu

17 września 1939 r., łamiąc polsko - sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

Bezpośrednio przed atakiem, komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow odczytał ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu krótką notę, w której za powód wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i unieważnienia polsko-sowieckiej umowy o nieagresji podawał „wewnętrzne bankructwo państwa polskiego” i „troskę Rządu Sowieckiego o zamieszkującą terytorium Polski pobratymczą ludność ukraińską i białoruską”.

 

 

Tragiczny bilans

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły niemal 1,5 mln. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Rzeczpospolita Polska na trwałe utraciła Kresy Wschodnie.


 

Na zawsze zachowamy w pamięci

W 80. rocznicę tamtych wydarzeń parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, szkoły, instytucje i stowarzyszenia a także mieszkańcy Zamościa oddali hołd wszystkim tym, którzy zginęli z rąk sowieckich oprawców w obronie ojczyzny.

Uroczystości rozpoczęły się odprawieniem mszy św. w intencji ojczyzny w Kościele pw. Św. Michała Archanioła. Następnie obchody przeniosły się na plac przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym odśpiewano hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt, odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową. Okolicznościowe przemówienia wygłosił podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Marcin Romanowski oraz prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem marszałka.

 

W uroczystych obchodach Służbę Więzienną reprezentował z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr Piotr Burak wraz z pocztem sztandarowym.


 


Autor, opracowanie, zdjęcia: mjr Maciej Baniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej