20 lutego 2019 r. o godzinie 08:00 na terenie Zakładu Karnego w Wołowie zostanie przeprowadzony nabór psów do Służby Więziennej.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej § 3 ust. 4 pkt 1 informuje:

Warunki kwalifikacji psów do służby w trakcie naboru

Kwalifikacji podlegają psy specjalne w szczególności rasy: owczarek niemiecki, owczarek belgijski, foksterier, płeć bez znaczenia.

1. Do służby kwalifikuje się psy w wieku od 1 roku do 2 lat o budowie i szacie zgodnej ze wzorcem rasy, dobrej kondycji oraz odpowiednim stanie zdrowia.

2. O zakwalifikowaniu psa do tresury pod względem zdrowotnym decyduje lekarz weterynarii z Działu Szkolenia.

3.W momencie zakupu psy muszą posiadać:

1) aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie;

2) wyniki badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych (z wyjątkiem psów ras małych).

Szczegółowe warunki kwalifikacji określono w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 37 58 100 wew. 400,401.

 

Dyrektor

Zakładu Karnego w Wołowie

ppłk Robert Kuczera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej