Zakład Karny w Wołowie jest pierwszą taką placówką na świecie, w której od 14 stycznia 2019 r. znajdują się relikwie błogosławionych Męczenników z Pariacoto, o. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz o. Michała Tomaszka.

Uroczystość instalacji odbyła się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego – biskupa pomocniczego wrocławskiego. Relikwie zostały przekazane do kaplicy zakładu karnego, im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas uroczystości o godz. 15:00 rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrował ks. bp Siemieniewski. W Eucharystii uczestniczyło ponad 50 osób, w tym przedstawiciele więziennictwa z Zastępcą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu ppłk. Krystyną Zuwałą, zaproszeni goście, skazani przystępujący do Sakramentów Świętych i ich świadkowie oraz osoby bliskie osadzonych.

Zdjęcia: kpt. Krystian Sapun

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej