W środę 19 grudnia 2018 roku w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Wołowie odbyło się spotkanie wigilijne skazanych z funkcjonariuszami oraz pracownikami Służby Więziennej.

Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym każdy z nas przygotowuje się do  tego wyjątkowego święta. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wołowie, przy wsparciu kadry więziennej, również podejmują starania, aby ten świąteczny nastrój zapanował w miejscu, w którym odbywają karę. W związku z powyższym zorganizowane zostało spotkanie wigilijne, w którym udział wzięła grupa 29 osadzonych oraz dyrekcja zakładu z zespołem terapeutycznym. Spotkanie poprzedzone zostało czytaniem Pisma Świętego i wspólną modlitwą. Po złożeniu sobie świąteczno-noworocznych życzeń wszyscy zgromadzeni zasiedli przy uroczystym stole, na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw. Należy zaznaczyć, że wigilijny poczęstunek w całości przygotowany został przez osadzonych z wołowskiego ZK podczas cyklu warsztatów kulinarnych.

Spotkanie wigilijne pozwoliło na uzmysłowienie osobom, pozbawionym wolności duchowej, istoty Świąt Bożego Narodzenia – ze szczególnym naciskiem na rodzinny aspekt tego czasu.

tekst/zdjęcia: kpt. Krystian Sapun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej