W dniach 5 – 14 sierpnia br. odbyła się XXVIII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych. Wzorem lat ubiegłych udział w niej – w charakterze wolontariusza – wziął więzień z wołowskiej jednostki penitencjarnej.

Po raz pierwszy wołowscy więźniowie wzięli udział w pielgrzymce w 2000 roku. W tegorocznej uczestniczył jeden osadzony. Przygoda z Panem Bogiem poprzez pomoc drugiemu człowiekowi jest nie tylko dobrym uczynkiem, ale stanowi również ważny element indywidualnego oddziaływania na osoby pozbawione wolności. W ten sposób skazany może poznać inny model funkcjonowania w środowisku wolnościowym oraz – poprzez pomoc okazaną drugiemu człowiekowi – w pewnym stopniu zadośćuczynić za zło popełnione w przeszłości. Oprócz zatrudnienia, nauczania, szerokiej oferty programów resocjalizacyjnych oraz kontaktów z osobami bliskimi stanowi to dodatkowy bodziec dla osoby pozbawionej wolności do zmiany dotychczasowego niewłaściwego modelu życia na akceptowalny społecznie.

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: Organizator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej