Zakończył się VIII Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną”, organizowany przez Zakład Karny w Wołowie. Tegoroczna edycja konkursu przysporzyła jury nie lada problemów z wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie prace prezentowały wysoki poziom.

VIII Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną” Wołów 2022 został zorganizowany z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych Zakładu Karnego w Wołowie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono osadzonych z jednostek penitencjarnych całej Polski. Konkurs został podzielony na trzy kategorie. Przedmiotem pierwszej z nich "Więźniowie – dzieciom. Bajka" było zrealizowanie bajki audiowizualnej własnego pomysłu lub zaadoptowanej od innego autora. Kategoria druga "Moja Rodzina" obejmowała pozytywne wspomnienia z przeszłości a trzecia dotyczyła projektów pod hasłem „Życie w więzieniu – nie wszystko stracone”, które mogły zostać zrealizowane w formie filmu, reportażu lub audycji ukazujących pozytywne strony lub aktywność więźniów w dążeniu do kreatywnego i rozwojowego wykorzystania czasu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Każdy z uczestników mógł przesłać maksymalnie 3 prace w każdej z kategorii (na płycie DVD, CD, Blu-ray lub pamięci typu „flash”).

W dniu 14 października br. jury dokonało przeglądu oraz oceny prac nadesłanych na konkurs.

Laureaci konkursu:

kat. 1

1 miejsce: praca z AŚ w Gdańsku, "Samotność echa"

2 miejsce: praca z AŚ Radomiu, "W przyjaźni prawdziwa nadzieja"

3 miejsce: praca z ZK we Wronkach, "Prawdziwa przyjaźń", "Sny małego Antosia"

kat.2

1 miejsce: praca z ZK we Wronkach, "Moja rodzina"

kat. 3

1 miejsce: praca z ZK w Płocku, "Tajemnica płockiego Pometu"

2 miejsce: praca z ZK w Koszalinie, "Karp koi"

3 miejsce: praca z AŚ w Radomiu, Inwestycja lęgowa", "Pamięć to tożsamość".

Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej