Zakończył się VI Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej pn. „Za więzienną kurtyną”, organizowany przez Zakład Karny w Wołowie. W tegorocznej edycji konkursu w dwóch kategoriach zwyciężyły prace autorstwa skazanych z wołowskiego więzienia, natomiast w trzeciej osadzonego z Zakładu Karnego w Siedlcach.

VI Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną” Wołów 2019 został zorganizowany z inicjatywy wychowawców ds. kulturalno-oświatowych Zakładu Karnego w Wołowie.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono osadzonych z jednostek penitencjarnych całej Polski. Konkurs został podzielony na trzy kategorie. Przedmiotem pierwszej z nich "Więźniowie – dzieciom. Bajka" było zrealizowanie bajki audiowizualnej własnego pomysłu lub zaadoptowanej od innego autora. Kategoria druga "Moja Rodzina" obejmowała pozytywne wspomnienia z przeszłości a trzecia dotyczyła projektów pod hasłem „Życie w więzieniu – nie wszystko stracone”, które mogły zostać zrealizowane w formie filmu, reportażu lub audycji ukazujących pozytywne strony lub aktywność więźniów w dążeniu do kreatywnego i rozwojowego wykorzystania czasu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Każdy z uczestników mógł przesłać maksymalnie 3 prace w każdej z kategorii (na płycie DVD, CD, Blu-ray lub pamięci typu „flash”).

W dniu 5 grudnia br. jury dokonało przeglądu oraz oceny prac nadesłanych na konkurs. W kategorii „Więźniowie – dzieciom. Bajka” zwyciężyła projekcja autorstwa Cezarego D. z Zakładu Karnego w Wołowie pt. „Bajka o zimie, rodzinie i marzeniach”. 2 miejsce zajęła bajka Michała L. Z Zakładu Karnego w Wierzchowie pt. „Podróże kosmka”, natomiast trzecie praca Krzysztofa K z Zakładu Karnego w Krzywańcu pt. „ Legenda hrabiny von Rosenberg”. W kategorii „Moja rodzina wyróżniona została praca Sławomira B. z Zakładu Karnego w Wołowie pt. „Nadzieja”. W kategorii „Życie w więzieniu – nie wszystko stracone” za najlepszą pracę jury uznało pracę Krzysztofa M. z Zakładu Karnego w Siedlcach pt. Krzysztof, ZK w Siedlcach – profilaktyka z szansą”Spot. 2 miejsce przypadło dla Michała L. z Zakładu Karnego w Wierzchowie - „Sam decyduj” – autorska audycja radiowa". Miejsce 3 przyznano Danielowi K. z Aresztu Śledczego w Białymstoku za pracę "Plany po opuszczeniu...".


Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: organizator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej