W dniu 22 maja 2019 roku na terenie powiatu wołowskiego rozpoczęła się VI odsłona Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”.

W środowe przedpołudnie, w hali Wołowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ppłk dr Marcin Strzelec - Rektor Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie dokonał uroczystego otwarcia zawodów. Uczestnikami przedsięwzięcia są funkcjonariusze piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz funkcjonariusze i żołnierze: Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Ochrony Państwa, Akademii Wojsk Lądowych, Batalionów Powietrznodesantowych, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz jednostki wojskowej AGAT.

Szkolenie obejmuje zarówno część warsztatową w formie wykładów oraz działania praktyczne będące uzupełnieniem zagadnień teoretycznych. Mundurowi w trakcie najbliższych dwóch dni wykażą się przygotowaniem z zakresu pracy w zespole, wymiany doświadczeń oraz przedstawienia swoich umiejętności w poszczególnych konkurencjach (stacjach zadaniowych) usytuowanych w promieniu 30 km od miejsca stacjonowania i odzwierciedlać będą przypadki sytuacji najczęściej występujących lub których wystąpić mogą.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej