Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa stanowiącego wyjątkową i unikalną formy pomocy innym. Dzięki inicjatywie funkcjonariuszy w wołowskim więzieniu utworzony został Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

W oparciu o ideę przeświecającą honorowemu krwiodastwu w miesiącu grudniu ubiegłego roku na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbyło się założycielskie zebranie Klubu.

Jego powstanie w sposób oczywisty wpisuje się w ideę kształtowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej. Krew była, jest i będzie najcenniejszym darem, symbolem życia, bez którego jakiekolwiek zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do zrealizowania. Pomimo trwających od lat prac laboratoryjnych nad jej pozyskaniem, nauka nadal nie zna sposobu na jej wytworzenie -jedynym "źródłem" krwi niezmiennie pozostaje ludzki organizm. Krew jest potrzebna codziennie, niezależnie od pory dnia. Każde oddane 450 ml krwi, niezależnie od jej grupy, przyczynia się do ratowania życia ludzkiego. Oddając krew, w sposób oczywisty stajemy się ludźmi lepszymi, którzy dbają zarówno o siebie jak i o dobro innych ludzi.

Głównymi zadaniami nowo powstałego klubu są:

1. Pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez systematyczne niwelowanie deficytu krwi znajdującej się w placówkach leczniczych oraz bankach krwi.

2. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pozyskiwanie nowych dawców, również spoza formacji.

3. Umacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Służby Więziennej jako osoby niosącej pomoc, dbającej o praworządność i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami krwiodawcą może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia(a nie przekroczyła 65 lat), jest zdrowa, a jej waga przekracza 50 kg oraz wyraża wolę pomocy innej osobie poprzez tego typu działanie. Przed udaniem się do Centrum Krwiodawstwa należy wypocząć oraz zjeść lekkostrawny posiłek.

Nadmienić należy, iż każdemu honorowemu krwiodawcy przysługują określone przywileje m. in. pierwszeństwo w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi podatkowej oraz stosowana w wielu miastach ulga na zakup biletów komunikacji miejskiej.

Zdaniem wielu krwiodawców najważniejszym i najbardziej motywującym do aktywnego oddawania krwi jest fakt, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, co stanowi największy czunnik motywujący do tego typu działań, napawa dumą, będąc jednocześnie najznamienitszym dowodem ludzkiej solidarności i braterstwa.

 

por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej