20 skazanych przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. W tym jeden osadzony przyjął Sakrament Chrztu Świętego oraz  Pierwszą Komunię Świętą. Szafarzem Sakramentu był Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Pomocniczy Wrocławski.

Dzień 15 stycznia br. stał się niezwykle uroczystym dniem dla wołowskiego więzienia. Do Zakładu Karnego w Wołowie przybył ks. biskup Andrzej Siemieniewski – Biskup Pomocniczy Wrocławski. Uroczystą Mszę Świętą poprzedziło powitanie ks. Biskupa chlebem i solą w Kaplicy Zakładu Karnego w Wołowie. W imieniu wszystkich zebranych Jego Ekscelencję przywitał kapelan wołowskiego więzienia ks. Stanisław Małysa, który przygotowywał skazanych do przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii Świętej oraz Bierzmowania.

O godz. 15:00 rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrował ks. bp Siemieniewski. We Mszy Świętej uczestniczyło ponad 50 osób, w tym przedstawiciele więziennictwa z Zastępcą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu ppłk. Krystyną Zuwałą, zaproszeni goście, skazani przystępujący do Sakramentów Świętych i ich świadkowie oraz osoby bliskie osadzonych.

Po homilii, która nawiązywała do ewangelicznej przypowieści o siewcy (Mt 13,1), ks. bp Siemieniewski udzielił jednemu skazanemu Sakramentu Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii Świętej, a następnie Sakramentu Bierzmowania 20 więźniom. Na zakończenie Mszy Świętej Jego Ekscelencja podziękował za zaproszenie oraz złożył wszystkim przybyłym życzenia.

Tekst, zdjęcia: kpt. Krystian Sapun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej