Wołowscy więźniowie po raz kolejny wzięli udział w akcji sprzątania świata w ramach Światowego Dnia Ziemi. Osadzeni sprzątali tereny leśne położone w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego – Dolina Jezierzycy.

Skazani z wołowskiego zakładu karnego po raz kolejny włączyli się w akcję sprzątania świata. Sprzątanie odbywało się z okazji Światowego Dnia Ziemi. Głównym celem akcji była likwidacja dzikich wysypisk oraz zbiórka odpadów, pozostawionych w lasach. Więźniowie sprzątali tereny leśne sąsiadujące w północno-wschodnimi rejonami Parku Krajobrazowego – Dolina Jezierzycy.

W akcji sprzątania świata udział wzięło 6 więźniów. Osadzeni zebrali łącznie kilkanaście worków odpadów, pozostawionych w lasach.

Problem dbałości o czystość, segregację odpadów i niezaśmiecanie terenów zielonych nadal stanowi problem społeczny. Pocieszającym jest fakt, że w porównaniu z akcjami sprzątania z lat ubiegłych, obserwuje się zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o utrzymanie czystości w lasach.

tekst: por. Krzysztof Rogalski

zdjęcia: por. Piotr Łoziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej