Wołowski Zakład karny uczestniczył w spotkaniu w formuje on-line z młodzieżą z terenu powiatu wołowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Plany na przyszłość, czyli co dalej po szkole średniej”.

Inicjatywa zorganizowania spotkania powstała w Młodzieżowej Radzie Powiatu Wołowskiego, której patronuje Starostwo Powiatowe w Wołowie. Miała ona na celu ułatwienie młodzieży licealnej podjęcia decyzji związanej z rozpoczęciem kariery zawodowej.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 7 czerwca br w godzinach popołudniowych. Na pytania uczestników odpowiadał specjalista działu organizacyjno-prawnego i kadr kpt. Ireneusz Kubera. Funkcjonariusz zaprezentował Służbę Więzienną jako ciekawą ścieżkę rozwoju zawodowego. Pytania zebranych dotyczyły głównie szczegółów związanych z procesem rekrutacji, specyfiki służby w formacji i jej zalet. Szczegółowo omówione zostały również gratyfikacje finansowe wynikające z podjęcia służby.

Dodatkowo kpt. Kubera omówił możliwość podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która również stanowi ciekawy wybór drogi życiowej.

W trakcie spotkania młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostce penitencjarnej oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w polskich zakładach karnych.

 

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej