W dniu dzisiejszym 277 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej powróciło do ławek szkolnych po zakończonych feriach zimowych. Kontynuują oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, przygotowujących do pracy w zawodach stolarza, mechanika montera maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryka oraz krawca.

W dniu 24 lutego br. po feriach zimowych naukę w wołowskim CKU podjęło 277 uczniów. W ramach Liceum Ogólnokształcącego wiedzę zdobywa łącznie 113 osób, natomiast w procesie dydaktycznym nauki zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych czterech specjalności uczestniczy 164 słuchaczy. Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwa kadra pedagogiczna licząca 29 nauczycieli, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekażą uczniom również wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu.

 

Tekst, zdjęcia : por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej