W dniu dzisiejszym 274 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej rozpoczęło zajęcia szkolne w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, przygotowujących do pracy w zawodach stolarza, mechanika montera maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryka oraz krawca.

W dniu 2 września br. w związku z rozpoczęciem nowego roku szklonego naukę w wołowskim CKU podjęło 274 uczniów. W ramach Liceum Ogólnokształcącego wiedzę zdobywać będzie łącznie 82 osoby, natomiast w nauce zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych czterech specjalności uczestniczyć będzie 192 słuchaczy. Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 29 nauczycieli, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekażą uczniom również wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu. Z informacji uzyskanych od Dyrektora CKU w Wołowie Pana Andrzeja Matusa wynika, że jest to przedostatni nabór do 3-letnich liceów, kolejne prowadzone będą do nauki w ramach 4 letniego LO. Zmianie uległ również okres nauki w Kwalifiakcyjnych Kursach Zawodowych - zostały one skrócone z 4 semestrów do 3 z uwagi na nową podstawę programową.

Tekst, zdjęcia : por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej