W poniedziałek 266 więźniów rozpoczęło naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie. Nad prawidłowym procesem kształcenia czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 29 osób.

Nowy rok szkolny 201/2019 jest już 56 rokiem funkcjonowania szkoły na terenie Zakładu Karnego w Wołowie. Od 3 września br. naukę rozpoczęło 266 uczniów, którzy będą uczęszczać do dwóch rodzajów szkół. Nauczanie będzie prowadzone w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: krawca, mechanika-montera maszyn i urządzeń przemysłowych, stolarza oraz elektryka. Nad prawidłowym procesem kształcenia będzie czuwać kadra pedagogiczna licząca 29 osób, w skład której wchodzą: dyrektor CKU, zastępca dyrektora CKU, 26 nauczycieli i sekretarka szkoły.

Warto dodać, że Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wołowie zostało powołane w dniu 1 września 2004 roku przez Ministra Sprawiedliwości na bazie istniejącego wówczas Zespołu Szkół dla Dorosłych. Działalność edukacyjna na terenie wołowskiego więzienia rozpoczęła się natomiast w roku 1962, kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1962 roku utworzono Ośrodek Szkolenia Więźniów (OSW). Przez ponad 50 lat historii szkoła była wielokrotnie reorganizowana, a placówka nosiła kolejno nazwy: Ośrodka Szkolenia Więźniów (1962-1963), Zbiorczego Zakładu Szkolnego (1963-1978), Zespołu Szkół (1978-2004) i Centrum Kształcenia Ustawicznego (od 2004 roku). Przez ponad pół wieku w murach szkoły kształciło się ponad 8300 więźniów.

tekst i zdjęcia: por. Krystian Sapun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej