W dniu dzisiejszym 280 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej rozpoczęło zajęcia szkolne w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W dniu 1 września br. w związku z rozpoczęciem nowego roku szklonego naukę w wołowskim CKU podjęło 280 uczniów. W ramach Liceum Ogólnokształcącego wiedzę zdobywać będzie łącznie 41 osób, natomiast w nauce zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych o profilach stolarza, mechanika montera maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryka oraz krawca uczestniczyć będzie 239 słuchaczy. Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 26 nauczycieli, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekażą uczniom również wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu. 

Tekst, zdjęcia : por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej