Wołowska jednostka penitencjarna podejmuje działania promujące Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich z terenu powiatu wołowskiego.

We współpracy z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, zorganizowano spotkanie z uczniami szkoły promujące zatrudnienie w strukturach Służby Więziennej. Wydarzenie odbyło się w dniu 30 maja br. w auli szkoły.

Wykład połączony z prezentacją multimedialną został przeprowadzony przez zespół funkcjonariuszy ds. rekrutacji: kpt. Ireneusza Kuberę, szer. Annę Fedorowicz oraz rzecznika prasowego, por. Krzysztofa Rogalskiego. W trakcie spotkania młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostce penitencjarnej oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w polskich zakładach karnych. Następnie omówione zostały zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz wynagrodzenie wraz z dodatkowymi gratyfikacjami pieniężnymi. Przedstawiona została możliwość podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie klasy mundurowej. O służbie w formacji zgromadzonym opowiedziała funkcjonariuszka, która jest absolwentką klasy mundurowej wołowskiego liceum. W trakcie spotkania zgromadzeni zadawali prowadzącym pytania dotyczące procesu rekrutacji oraz specyfiki zatrudnienia w SW.

Spotkanie miało na celu prezentację Służby Więziennej jako ciekawej ścieżki rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły średniej, ale też pokazania Jej jako stabilnego i ciekawego miejsca zatrudnienia.


Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej