W dniu 17 maja 2019 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.

Do udziału w prezentacji została zaproszona wołowska jednostka penitencjarna, którą reprezentowali kpt. Marzena Teper - specjalista działu kadr oraz kpt. Krzysztof Czerniejewski - starszy wychowawca działu penitencjarnego. Oferta zaprezentowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób poszukujących swojej ścieżki rozwoju zawodowego. Z rozmów funkcjonariuszy z młodymi ludźmi wynika, iż nasza formacja może być ciekawym wyborem przyszłej pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki. Oprócz pytań o uczelnię modzi ludzie interesowali się również możliwością podjęcia służby w jednostkach podstawowych.

Zainteresowanie ofertą prezentowaną przez funkcjonariuszy wołowskiej jednostki penitencjarnej świadczy o potrzebie i celowości udziału Służby Więziennej w tego rodzaju wydarzeniach.

 

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Czerniejewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej