Wołowska jednostka penitencjarna w ramach cyklu spotkań promujących Służbę Więzienną w środowisku uczniów szkół średnich gościła w Murach Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

Z inicjatywy kpt. Marzeny Teper - specjalisty działu organizacyjno-prawnego i kadr wołowskiego Zakładu Karnego, we współpracy z dyrekcją placówek oświatowych, zorganizowano cykl spotkań z uczniami szkół średnich powiatu wołowskiego, promujących Służbę Więzienną.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 4 grudnia br. z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie. Wykłady połączone z prezentacją multimedialną zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wołowie por. Krzysztofa Rogalskiego oraz kpt. Krzysztofa Rydzaka. W trakcie spotkań młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostkach penitencjarnych oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w polskich zakładach karnych. Następnie omówione zostały zasady rekrutacji do Służby Więziennej. W ostatniej części prelekcji funkcjonariusze udzielali odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania.

Spotkania mają na celu prezentację Służby Więziennej jako ciekawej ścieżki rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły średniej, a także wskazanie na możliwość podjęcia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej