W dniu 8 sierpnia br. z inicjatywy kadry oddziału terapeutycznego i jednego z osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyło się kolejne spotkanie dla osadzonych dotyczące mniejszości etnicznych w Polsce.

Tematem spotkania była historia, kultura i tradycja Łemków. Gościem specjalnym był prezes Stowarzyszenia Łemków P. Andrzej Kopcza.

Osadzeni zapoznali się z prezentacją multimedialną poznając szczegółowo historię łemkowszczyzny. Atrakcją był pokaz archiwalnych zdjęć z lat 1917-1933 przedstawiających życie codzienne Łemków. Spotkanie zakończył konkurs wiedzy, który jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

Zakład Karny w Wołowie poprzez tego typu wydarzenia promujące i przybliżające kulturę i historię mniejszości narodowych i etnicznych kształtuje u osadzonych właściwe postawy zachowawcze walcząc dość skutecznie z uprzedzeniami do każdej narodowości. To jeden z podstawowych elementów resocjalizacji. Było to już trzecie w tym roku spotkanie przybliżające wybraną mniejszość lub narodowość w Zakładzie Karnym. Poprzednie dotyczyły Tatarów i Romów.

Tekst, zdjęcia: organizator

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej