Absolwenci kursów zawodowych w minionym tygodniu przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Pierwszą jego częścią była teoria, natomiast kolejną egzamin umiejętności praktycznych.

W ubiegłym tygodniu absolwenci kursów zawodowych przystąpili do części teoretycznej egzaminów potwierdzających kwalifikację w ramach konkretnej specjalności. W dniach 29-30 czerwca odbył się egzamin wiedzy praktycznej. Podobnie jak pisemna część egzaminu praktyczna jego część odbyła się dla zawodów:

- krawiec: kwalifikacja AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - 14 zdających

- stolarz: kwalifikacje A.13 i AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich - 10 zdających

- elektryk: kwalifikacja EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych - 7 zdających

- mechanik-monter maszyn i urządzeń: kwalifikacje M.17 i MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - 11 zdających.

Podsumowaniem procesu dydaktycznego będzie wręczenie abiturientom świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w wyuczonym zawodzie, jednak na ten etap zdający będą musieli poczekać do września, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki egzaminów.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej