W miniony czwartek została podpisana umowa intencyjna pomiędzy Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Wołowie a przedsiębiorstwem „MATEX” sp. z o.o., dotycząca utworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę w wołowskiej jednostce penitencjarnej.

W dniu 27 czerwca 2019 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera oraz Prezes i Wiceprezes Zarządu przedsiębiorstwa „MATEX” sp. z o.o. p. Waldemar Maka i p. Urszula Mąka podpisali umowę intencyjną o współpracy w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy dla wołowskich więźniów. Dzięki temu w przyszłości na rzecz kontrahenta zewnętrznego zostanie objętych zatrudnieniem co najmniej 100 osadzonych.

Przedsiębiorstwo „MATEX” sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych. Oferuje ono w sprzedaży m. in. komplety wypoczynkowe, sofy i narożniki. Siedziba kontrahenta mieści się w Starczanowie położonym w województwie wielkopolskim.

W ramach zawartej umowy Zakład Karny w Wołowie zadeklarował udostępnienie przedsiębiorstwu hali produkcyjnej o powierzchni 1 655 m2, znajdującej się na terenie po byłym PPPM „POMET” oraz co najmniej 100 osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności w wołowskiej jednostce penitencjarnej. W celu przygotowania terenu do zatrudnienia skazanych z grupą i podgrupą klasyfikacyjną P-1 i R-1 Zakład Karny dokona remontu istniejących zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Z kolei kontrahent zobowiązał się do wykonania remontu i adaptacji hali produkcyjnej, uruchomienia procesu produkcji oraz odpłatnego zatrudnienia minimum 100 skazanych przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Termin realizacji powyższych postanowień został określony przez strony na dzień 31 grudnia 2020 roku.

                                                                                                    Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej