Dzięki inicjatywie osadzonych oraz funkcjonariuszy wołowskiego więzienia w mikołajkowe przedpołudnie delegacja odwiedziła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, gdzie funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali dzieciom paczki ze słodyczami.

Przekazanie dzieciom paczek ze słodkościami to już tradycja, ponieważ akcja została zorganizowana po raz trzeci. Dzięki zaangażowaniu osadzonych i wołowskich więzienników przeprowadzona została zbiórka słodkości, które przekazano podopiecznym placówki socjalizacyjnej w dniu 6 grudnia. Dyrektor ośrodka na ręce funkcjonariuszy przekazała w imieniu własnym oraz dzieci podziękowania za zorganizowanie przedsięwzięcia.

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: zasoby własne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej