W dniu 19 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, w trakcie której odbyła się również uroczystość wręczenia odznaczeń upamiętniających stulecie polskiego więziennictwa

Odprawę rozpoczął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk, który podsumował miniony 2018 rok oraz przedstawił założenia do realizacji w roku 2019. W następnej kolejności kierownicy działów przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych pionów za rok 2018 oraz omówili koncepcję pracy w roku bieżącym. Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera dokonał podsumowania pracy wszystkich komórek organizacyjnych, jednocześnie składając podziękowania za sumienną pracę w roku ubiegłym. Płk Tomasz Raczyk również podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za determinację w realizacji obowiązków, które nakłada codzienna służba oraz życzył całej załodze wytrwałości i wielu sukcesów penitencjarnych na drodze trudnej służby, jaką niewątpliwie jest praca z osobami pozbawionymi wolności.

Na zakończenie odbyła się również uroczystość, podczas której płk Tomasz Raczyk w związku ze 100-leciem powstania Służby Więziennej wręczył nadane przez Dyrektora Generalnego SW odznaki upamiętniające stulecie polskiego więziennictwa. Doceniając szeroko pojętą działalność penitencjarną oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński wyróżnił trzy osoby: płk w st. spocz. Marka Gajosa, wieloletniego Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie, Kapelana Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu ks. Stanisława Małysę oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie płk Roberta Kuczerę. Wręczając te unikatowe odznaczenia, Dyrektor Okręgowy złożył na ręce wyróżnionych podziękowania za wieloletnią, wyróżniającą służbę i pracę oraz promowanie pozytywnego wizerunku służby w społeczności lokalnej.


 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej