W niedzielę 1-go września br. przed pomnikiem Bohaterów Wojska Polskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Uroczystości obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się o godzinie 11.30 w Kościele Parafialnym p. w. Św. Karola Boromeusza Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz: Pan Janusz Dziarski – Starosta Powiatu wołowskiego oraz Pan Dariusz Chmura – Burmistrz Gminy Wołów; delegacje służb mundurowych: Służby Więziennej, którą reprezentował ppłk Henryk Chomin - Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego, Policji w osobie mł. inspektora Waldemara Piekarskiego - Z-cy Komendanta Powiatowego Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej reprezentowanej przez st. bryg. Wojciecha Maciejewskiego - Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wołowie; przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie powiatu wołowskiego; nauczyciele i uczniowie wołowskich szkół.

Po zakończeniu eucharystii zgromadzeni uczestnicy udali się na wołowski Rynek, gdzie pod pomnikiem Bohaterów Wojska Polskiego nastąpiło złożenie wiązanek.

Tekst, zdjęcia : por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej