Nietypową lekcję doradztwa zawodowego odbyli uczniowie dolnobrzeskiego Zespołu Szkół Zawodowych za murami wołowskiej jednostki penitencjarnej.

Wołowski Zakład Karny jest miejscem, które w ostatnim czasie odwiedza młodzież szkół średnich z terenu powiatu wołowskiego. Oprócz zaspokojenia ciekawości tego, co dzieje się w miejscu na ogół niedostępnym dla osób nieupoważnionych, można zapoznać się z jedną z możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej.

W trakcie spotkania kpt. Ireneusz Kubera, przedstawił zebranym specyfikę służby w poszczególnych pionach formacji jako ciekawą ścieżkę rozwoju zawodowego. Przekazał informację o możliwości podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, kształcącej funkcjonariuszy Służby Więziennej. W dalszej części odpowiadał również na pytania przybyłych.

Następnie młodzi ludzie mogli zobaczyć jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej wewnątrz jednostki i czym zajmują się poszczególni funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej