Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i osadzonych z wołowskiego więzienia udało się zebrać dużą ilość plastikowych nakrętek, które zostały przekazane na rzecz Gabrysi i Wiktora.

Akcja zbierania nakrętek w Zakładzie Karnym w Wołowie to już wieloletnia tradycja. Personel penitencjarny propaguje ideę zbierania nakrętek, której celem oprócz pomocy drugiemu człowiekowi jest zdobycie wiedzy na temat zagadnień związanych z recyklingiem odpadów wśród więźniów. Zebrane przez skazanych nakrętki przekazywane są potrzebującym. Warto dodać, że w akcji uczestniczyli również funkcjonariusze i pracownicy wołowskiej jednostki penitencjarnej.

Pod hasłem „Możemy, więc pomagamy” odbyła się kolejna zbiórka nakrętek przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wołowie. Blisko 100 kg nakrętek zostało dziś przekazane na ręce Pani Ewy Budzińskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie jako wsparcie Gabrysi i Wiktora.

Akcja cieszy się szeroką akceptacją i dużym zaangażowaniem skazanych, ponieważ oprócz wymiaru ludzkiego, posiada również aspekt ekologiczny. … „ Sortujemy, pomagamy – zawsze chętnie najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom.... Sami mamy dzieci, więc wiemy jak jest” - mówią osadzeni i deklarują dalszą zbiórkę.

Zbiórka odzwierciedla cele pracy penitencjarnej, które określone zostały w art. 67 kodeksu karnego wykonawczego. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw, szczególnie poczucia odpowiedzialności za innych to jeden z trzech kierunków pracy z osobami pozbawionymi wolności realizowany w polskich zakładach karnych - jak widać na wołowskim przykładzie z powodzeniem.

https://zss.wolow.szkolnastrona.pl/a,1417,nakretki-od-zakladu-karnego-w-wolowie

 

tekst, zdjęcia:

kpt. Krzysztof Rogalski / ppor. Iwona Bawolska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej