Wołowski Zakład Karny odwiedziła grupa licealistów z Liceum Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu. Młodzi ludzie na żywo mogli zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej poszczególnych pionów oraz zobaczyć więzienie z drugiej strony muru.

Dzisiejszego poranka wołowskie więzienie odwiedziła grupa licealistów klasy o profilu prawniczym, wraz z opiekunami z LO we Wrocławiu. Spotkanie miało na celu pokazanie możliwości rozwoju zawodowego i pokazanie alternatywy przy podejmowaniu decyzji związanej z rozpoczęciem kariery zawodowej.

Pierwsza część spotkania odbyła się w auli CKU. Przybyłych przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie ppłk. Henryk Chomin. Następnie specjalista działu organizacyjno-prawnego i kadr kpt. Ireneusz Kubera, rzecznik prasowy dyrektora por. Krzysztof Rogalski oraz referent działu ewidencji kpr. Aleksandra Iłowska przedstawiali zebranym specyfikę służby w poszczególnych pionach formacji. Funkcjonariusze zaprezentowali Służbę Więzienną jako ciekawą ścieżkę rozwoju zawodowego. Omówiono również możliwość podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która również stanowi ciekawy wybór drogi życiowej Następnie prowadzący odpowiadali na pytania przybyłych. Szczegółowo omówione zostały również gratyfikacje finansowe wynikające z podjęcia służby.

W dalszej części młodzi ludzie mogli na własne oczy zobaczyć jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej, czym zajmują się poszczególni funkcjonariusze w jednostce penitencjarnej oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w wołowskim więzieniu. Poza ogólnym widokiem więzienia od wewnątrz zainteresowanie wzbudziła wizyta w więziennym radiowęźle, gdzie przybyli mogli zaobserwować praktyczne metody oddziaływań na osadzonych poprzez sport i zajęcia kulturalno-oświatowe.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej