Na terenie całego kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpili również absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie.

Wołowskie liceum ukończyło tego roku 10 abiturientów. Wszyscy dzisiejszego ranka przystąpili do zmagań egzaminacyjnych.

Matura w więzieniu przebiega wedle tych samych wytycznych, które obowiązują we wszystkich szkołach w kraju. Zdający przedstawią zdobytą wiedzę z języka polskiego, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym i języka niemieckiego w formule rozszerzonej.

Ostatni sprawdzian wiedzy odbędzie się w dniu 18 maja. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 4 lipca br.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej