Na terenie całego kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu dojrzałości przystąpili również absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zgodnie z tradycją egzamin dojrzałości odbywał się w miesiącu maju. Z uwagi na epidemię wywołaną wirusem Covid-19 tegoroczną maturę przesunięto na drugi tydzień czerwca. Egzamin odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym.

W poniedziałkowy poranek abiturienci klasy maturalnej, podobnie jak maturzyści w całym kraju, przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Zdający ze względów sanitarnych wyposażeni byli w maseczki ochronne. Pomieszczenie auli przed wejściem zdających egzamin zostało skrupulatnie zdezynfekowane. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi ograniczona została również ilość członków zespołu nadzorującego.

Matura w więzieniu przebiega wedle tych samych wytycznych, które obowiązują we wszystkich szkołach w kraju. Zdający rozpoczęli egzamin od języka polskiego, następnie przystąpią do sprawdzianu wiedzy z matematyki oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym. W dalszej kolejności zdawać będą historię, geografię oraz język angielski na poziomie rozszerzonym.

Chęć przystąpienia do egzaminu dojrzałości zadeklarowało dziewięciu więźniów. Ostatni sprawdzian wiedzy odbędzie się w dniu 24 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 11 sierpnia br.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej