Tradycyjnie jak co roku maj jest miesiącem matur. W wołowskiej jednostce penitencjarnej w poniedziałek do egzaminu dojrzałości przystąpiło dwunastu absolwentów.

W poniedziałek zmagania egzaminacyjne rozpoczął egzamin z języka polskiego, do którego przystąpiło jedenastu osadzonych. Kolejnym przedmiotem obowiązkowym jest matematyka, do którego przystąpiło dwunastu więźniów. Ponadto absolwenci przystąpią również do egzaminów z geografii, którą zdawać będzie czterech skazanych, biologii siedmiu więźniów oraz egzamin z historii, który wybrał jeden osadzony. Maturę zakończą egzaminy z języka angielskiego oraz rosyjskiego.

Ostatni sprawdzian wiedzy odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku.

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej