W dniu 26 lutego 2019 roku w Oddziale Terapeutycznym wołowskiego Zakładu Karnego odbył się konkurs dla osadzonych, dotyczący wiedzy związanej z historią polskiego więziennictwa.

Konkurs zorganizowany został z inicjatywy personelu Oddziału Terapeutycznego. Połączony został z prezentacją zagadnień dotyczących historii więziennictwa, w trakcie której głos zabrał między innymi Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie Pan mjr Krzysztof Pietrzak, który w swoim wykładzie przedstawił ciekawostki dotyczące historii naszego Zakładu Karnego. Wśród zaproszonych gości była Asystent Senator RP Doroty Czudowskiej, Pani Grażyna Majchrzyk z biura senatorskiego w Legnicy, która w imieniu Pani Senator przekazała nagrody rzeczowe dla skazanych biorących udział w konkursie.

W zmaganiach konkursowych udział wzięło trzydziestu osadzonych, którzy zaprezentowali swoją wiedzę na temat historii dolnośląskiego więziennictwa. Podsumowaniem całości był test wiedzy.

 

tekst: por. Krzysztof Rogalski

zdjęcia: personel Działu Terapeutycznego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej