Z inicjatywy mjr. Łukasza Michułki – starszego wychowawcy działu penitencjarnego będącego jednocześnie wychowawcą ds. biblioteki oraz p. Czesława Gołąb – polonisty wołowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniu 11 czerwca br. zorganizowano piątą odsłonę konkursu ortograficznego o tytuł mistrza ortografii.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród osadzonych, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę z ortografii języka polskiego. W zmaganiach wzięło udział 22 skazanych. Jak mówią sami osadzeni, tekst dyktanda nie był trudny, co mogło przekładać się na uzyskane wyniki. Zwycięzca tegorocznej edycji popełnił 14 błędów, natomiast 10 skazanych zmieściło się w ustalonym limicie 30 błędów. Laureaci za zajęte miejsca otrzymali nagrody kodeksowe i książkowe.

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: Organizator/por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej