W dniu 11 lipca 2019 roku z inicjatywy personelu Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Wołowie oraz jednego z osadzonych odbył się kolejny konkurs z cyklu „Lasy Polski” pt. „Ptaki Drapieżne Polski”.

W spotkaniu udział wzięło 18 więźniów. W jego trakcie przedstawiona została obszerna prezentacja multimedialna poświęcona omawianej tematyce. Podsumowaniem prelekcji był test wiedzy, a na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody. W wydarzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście - leśnicy z wołowskiego Nadleśnictwa. Jak w przypadku każdego konkursu również ten cieszył się dużym zainteresowaniem osadzonych wołowskiej jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: organizator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej