W dniu 21 maja 2019 roku odbyła się konferencja naukowa w ramach VI edycji warsztatów Tactical Prison Rescue 2019, które wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostały na terenie powiatu wołowskiego.

Organizatorem ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue” jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Paweł Soloch.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor-Komendant WSKiP ppłk dr Marcin Strzelec, który przywitał uczestników i zaproszonych gości - reprezentantów służb biorących udział w przedsięwzięciu oraz przedstawicieli samorządu, Pana Janusza Dziarskiego-Starostę Powiatu Wołowskiego oraz Pana Dariusza Chmurę-Burmistrza Gminy Wołów.

Konferencja odbyła się pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępczości - aspekty teoretyczne i praktyczne”. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa panele. Pierwszy dotyczył zagrożeń i wyzwań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i mówił o jego wielowymiarowości oraz roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa, przedstawiono także aspekt cyberprzestępczości oraz działania antyterrorystyczne w środowisku wielodomenowym. Drugi blok poświęcono przeciwdziałaniu aberracjom społecznym. Referujący zagadnienia z tego tematu przedstawili słuchaczom treści z zakresu nowych narkotyków i substancji psychoaktywnych, prewencji recydywy przestępczej, osób poszkodowanych zlokalizowanych w ciasnej przestrzeni oraz istotnych elementów ratownictwa medycznego.

Dzięki obecności wielu autorytetów ze środowiska naukowego oraz fachowców z poszczególnych służb mundurowych przedstawione treści pozwoliły na zdobycie bogatych doświadczeń z zakresu prezentowanych treści.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej