Jednym z elementów osiągnięcia celów odbywania kary jest oddziaływanie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Racjonalne zaplanowanie czasu wolnego osadzonych pozwala zapobiec nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji oraz pozwala na rozwój i zaspokojenie potrzeb.

Organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych stanowi ważny element w procesie resocjalizacji osadzonych. Poprzez pokazanie alternatywnych metod zagospodarowania czasu wolnego kształtują one prospołeczne postawy polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych zainteresowań kulturalnych.

Dzięki inicjatywie wychowawczyni d/s kulturalno-oświatowych oraz osadzonych zatrudnionych w więziennym radiowęźle pojawił się pomysł zorganizowania koncertu dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wołowskiej jednostce penitencjarnej. Więźniowie weszli w role prowadzących wydarzenie pod nazwą „ Muzyka łączy pokolenia”.

W poniedziałkowe popołudnie w świetlicy centralnej zakładu osadzeni uczestniczyli w koncercie, w trakcie którego mogli oni słuchać przygotowanego repertuaru muzycznego zapominając o codzienności, obniżyć poziom stresu wynikający z przebywania w izolacji więziennej oraz przywołać przyjemne wspomnienia.

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: ppor. Iwona Bawolska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej