W dniu 26 czerwca 2019 roku w Oddziale Terapeutycznym wołowskiego Zakładu Karnego odbyła się prelekcja dotycząca historii Zakładu Karnego w Wołowie połączona z testem wiedzy dla osadzonych z tematyki dotyczącej losów Żołnierzy Wyklętych oraz historii wołowskiego więzienia.

Konkurs zorganizowany został z inicjatywy personelu Oddziału Terapeutycznego oraz jednego z osadzonych. Połączony został z prezentacją zagadnień dotyczących historii wołowskiego więzienia, w trakcie której głos zabrał między innymi Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie Pan mjr Krzysztof Pietrzak, który w swoim wykładzie przedstawił ciekawostki dotyczące historii naszego Zakładu Karnego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Podsumowaniem całości były testy wiedzy.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej