Wołowska jednostka penitencjarna włączyła się w realizację Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży.

Każdego roku przez 19 pierwszych dni listopada trwa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Na zaproszenie dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, w dniu 9 listopada funkcjonariusze Służby Więziennej na spotkaniu z młodzieżą licealną omówili zagadnienia związane z przemocą. Młodzi ludzie zostali zapoznani ze skutkami i konsekwencjami prawnymi używania przemocy. Dodatkowo funkcjonariusz GISW z wołowskiego Zakładu Karnego przeprowadził zajęcia praktyczne z technik samoobrony oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. Oprócz zaprezentowania technik obrony omówił on inne sposoby uniknięcia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu oraz odpowiadał na pytania zebranych.

Dodatkowo w trakcie spotkania funkcjonariusze opowiedzieli jak wygląda ich codzienna służba, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostce penitencjarnej. Następnie omówione zostały zasady rekrutacji do Służby Więziennej. Przedstawiona została również możliwość podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.


Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej