Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez instytucje z terenu gmin Wołów oraz Brzeg Dolny w dniu 22 kwietnia br. przekazano nieodpłatnie 2200 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych.

Kontynuując akcję niesienia pomocy potrzebującym w czasie stanu zagrożenia epidemicznego skazani z Zakładu Karnego w Wołowie charytatywnie uszyli kolejne 2200 sztuk maseczek ochronnych. W dniu 22 kwietnia br. funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali je Zespołowi Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym (1100 sztuk), Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej (800 sztuk) oraz Parafialnemu Zespołowi „Caritas” w Wołowie (300 sztuk).

W tym miejscu należy wspomnieć, że pierwsza partia maseczek wykonanych przez osadzonych w ilości 3000 sztuk została przekazana w ubiegłym tygodniu Powiatowemu Centrum Medycznemu w Wołowie, skąd trafiła do oddziałów szpitalnych w Wołowie oraz Brzegu Dolnym.

Powyższa inicjatywa odbywa się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości pomaga”. Materiał, z którego zostały uszyte maseczki ochronne został nieodpłatnie przekazany administracji Zakładu Karnego w Wołowie przez przedsiębiorstwo „Dialtech sp. z o. o.”.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej