Do akcji pomocowej w czasie trwania stanu epidemicznego przyłączył się również funkcjonariusz wołowskiego więzienia, który w czasie wolnym od służby wytwarza przyłbice ochronne przy pomocy drukarki 3D.

Funkcjonariusz na co dzień pełni służbę w Zakładzie Karnym w Wołowie na stanowisku wychowawcy działu penitencjarnego.

Słuchając w mediach informacji o niedoborach w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz inicjatyw społecznych w tym zakresie postanowił dołączyć do wielu niosących pomoc. Będąc w posiadaniu drukarki 3D zdecydował o użyciu jej do wytwarzania przyłbic ochronnych.

Efekt jego dotychczasowej pracy to ponad 60 sztuk produktu, który przekazuje sukcesywnie potrzebującym. Przyłbice otrzymał personel szpitala w Wołowie oraz harcerze pomagający osobom starszym w zaopatrywaniu w niezbędne produkty i środki ochrony.

Ponadto na tym samym sprzęcie funkcjonariusz drukuje zawory umożliwiające ratownikom pogotowia ratunkowego stosowanie w posiadanych maskach ochronnych zamiennych filtrów, dostępnych na rodzimym rynku. Nieodpłatnie przekazanie medykom pierwszej partii produktu nastąpi w najbliższych dniach.

Dzięki zaangażowaniu kolegi kolejne osoby niosące pomoc mogą wykonywać swoje zadania w sposób zapewniający im konieczną ochronę.

 

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Zdjęcia: archiwum prywatne f-sza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej