W dniu 29 września 2022 roku w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę literacką imienia Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”.

Wzorem lat ubiegłych patronat nad wydarzeniem objął szkocki pisarz Graham Masterton. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Wołowskiego ośrodka kultury oraz przedstawiciel Wrocławskiego Domu Literatury.

Konkurs miał na celu szeroko pojętą resocjalizację, odbywającą się przez obcowanie ze sztuką oraz kontakt ze środowiskiem twórczym. Ponadto stanowił bodziec do rozwoju społecznie pożądanej aktywności osadzonych poprzez rozwijanie zainteresowań oraz wskazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Udział w nim mogły wziąć osoby pozbawione wolności, odbywające karę w jednostkach penitencjarnych na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa było przesłanie opowiadania własnego autorstwa. Jeden autor mógł zgłosić tylko jedno opowiadanie. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 22 prace. Wszystkie przetłumaczone zostały na język angielski i przesłane do oceny przez p. Grahama Mastertona. Zwycięzcą konkursu został Pan Cezary-osadzony z wołowskiego więzienia. Autor z uwagi na poziom prac przyznał 9 drugich miejsc. Wśród nich znalazł się kolejny skazany z Wołowa – Pan Dawid.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Tekst i zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej