Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie. Pierwszą jego część stanowił egzamin z wiedzy teoretycznej, który odbył się w tym tygodniu.

Podsumowaniem nauki zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest egzamin potwierdzający kwalifikację w ramach konkretnej specjalności. We wtorkowy poranek abiturienci kursów zawodowych, przystąpili do jego części teoretycznej z zakresu wiedzy w ramach określonej profesji. Zdający ze względów sanitarnych wyposażeni byli w maseczki ochronne. Pomieszczenie auli przed wejściem zdających egzamin zostało skrupulatnie zdezynfekowane.

Pisemna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbyła się dla zawodów:

- krawiec: kwalifikacja AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - 14 zdających

- stolarz: kwalifikacje A.13 i AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich - 13 zdających

- elektryk: kwalifikacja EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych - 7 zdających

- mechanik-monter maszyn i urządzeń: kwalifikacje M.17 i MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - 11 zdających.

W sumie do sprawdzianu wiedzy przystąpiło 45 osadzonych. W przyszłym tygodniu odbędzie się sprawdzian wiedzy praktycznej.

 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej