W wołowskim więzieniu 11 słuchaczy zakończonego kursu zawodowego o profilu elektryk, przystąpiło do egzaminu państwowego potwierdzającego uprawnienia elektryczne w grupie G1.

W ramach tegorocznej edycji POWER jako pierwszy został zrealizowany kurs zawodowy przygotowujący do pracy w zawodzie elektryka. Zwieńczeniem zmagań kursowych był przeprowadzony w dniu 28 lutego br. państwowy egzamin zawodowy potwierdzający uprawnienia elektryczne w grupie G1.

W skład komisja egzaminacyjnej weszły trzy osoby - pracownicy Polskiego Stowarzyszenia Energetyków z siedzibą w Lubinie. Do zmagań przystąpiło 11 słuchaczy, wszyscy uzyskali ważne przez okres 5 lat uprawnienia elektryczne.

 

tekst : por. Krzysztof Rogalski

zdjęcia: mł. chor. Iwona Bawolska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej