Miesiąc maj to czas, kiedy za więziennym murem rozpoczyna się rekrutacja osadzonych do szkół funkcjonujących w ramach Centrów Kształcenia Ustawicznego przy osiemnastu jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły przywięzienne rozpoczęły rekrutację wśród osadzonych na rok szkolny 2020/2021. Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonujące w wołowskiej jednostce penitencjarnej może pochwalić się szeroką ofertą edukacyjną. Nabór do szkół prowadzony jest do dwóch rodzajów szkół.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w ramach których prowadzona jest nauka w okresie trzech semestrów, przygotowujące do pracy w czterech zawodach:

  • mechanik monter maszyn i urządzeń,
  • stolarz,
  • krawiec .
  • Elektryk.

Po zakończeniu nauki słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie danej kwalifikacji. Dodatkowo po zdaniu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną egzaminu zawodowego świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie.

Druga z możliwości kształcenia, to nauka w ramach sześcio semestralnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum potwierdzające wykształcenie średnie. W momencie przystąpienia i zdania egzaminu maturalnego świadectwo dojrzałości.

Uczniowie posiadający wykształcenie średnie lub kończący Liceum w wołowskim CKU w momencie ukończenia kwalifikacji zawodowej oraz zdania egzaminu stają się posiadaczami dyplomu potwierdzającego tytuł zawodowy oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim.

W tym miejscu należy dodać, że obecnie w Zakładzie Karnym w Wołowie naukę pobiera 274 słuchaczy. Ośmiu uczniów, którzy ukończyli Liceum Ogólnokształcące zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego. Natomiast czterdziestu ośmiu absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych czterech specjalności zadeklarowało przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Uzyskanie kompleksowego wykształcenia daję osadzonym szansę na rozpoczęcie nowego życia w momencie opuszczenia murów więzienia.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3160256904025514&id=100001237069585

https://twitter.com/FaktyTVP3/status/1262738411539951616?s=09

 

Tekst: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej