Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej, który w tym roku obchodzimy po raz drugi.

Dzień Tradycji Służby Więziennej nawiązuje do początków ustanowienia więziennictwa w odrodzonej Polsce, zapisanych w dekrecie w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, podpisanym przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku. Ówczesna Straż Więzienna na przestrzeni lat stała się dobrze zorganizowaną i wyszkoloną służbą państwową, a więziennictwo polskie przekształciło się w nowoczesne i postępowe dzięki wdrażaniu nowych idei penitencjarnych. To wszystko stanowi dziedzictwo naszej formacji, które musi być odpowiednio pielęgnowane.

W tym szczególnym dniu życzymy wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków służbowych.

tekst: Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej