14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie ppłk Robert Kuczera całej kadrze nauczycielskiej CKU w Wołowie składa serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud. Jak zostało podkreślone „Służba penitencjarna i praca w oświacie mają ten sam mianownik – jest nim działanie na rzecz rozwoju i zmiany. Działanie w bardzo trudnych warunkach, wśród osób pobawionych wolności i żyjących w izolacji, gdzie wysiłek włożony w ukształtowanie człowieka jest przez niego doceniany często dopiero w przyszłości”.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej