W okresie 25 - 29 marca br. na terenie szkół średnich powiatu wołowskiego odbył się cykl spotkań z uczniami klas maturalnych, promujący ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w zakresie studiów I i II stopnia.

Z inicjatywy kpt. Marzeny Teper - specjalisty Działu Organizacyjno - Prawnego i Kadr wołowskiego Zakładu Karnego, we współpracy z dyrekcją placówek oświatowych zorganizowane zostały spotkania z młodzieżą, która w najbliższym czasie kończy edukację w szkołach średnich, promujące Służbę Więzienną. Prelekcje odbyły się w dniach 25-29 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Wykłady połączone z prezentacją multimedialną zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wołowie, kpt. Marzenę Teper, por. Krzysztofa Rogalskiego oraz mł. chor. Rafała Supruna. Dodatkowo w dniach 25-26 marca nowa uczelnia promowana była przez jej wykładowcę, mjra dra Leszka Kołtuna. W trakcie spotkań młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy Służby Więziennej, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostkach penitencjarnych oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w polskich zakładach karnych. Następnie omówione zostały zasady rekrutacji do WSKiP      w Warszawie, zalety studiowania w szkole wyższej Służby Więziennej oraz możliwości rozwoju zawodowego po jej ukończeniu.

W ostatniej części prelekcji funkcjonariusze udzielali odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania.


 

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej