W dniu 7 grudnia 2018 roku w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyły się Okręgowe Specjalistyczne Ćwiczenia Funkcjonariuszy Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyły się praktyczne ćwiczenia ochronne przeprowadzone przy współudziale funkcjonariuszy GISW we Wrocławiu, a także funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz Pogotowia Ratunkowego oddział w Wołowie. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia koncepcji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń. Niewątpliwie najbardziej widowiskowym elementem ćwiczeń była symulacja pożaru w budynku produkcyjnym oraz pościg za zbiegłym osadzonym.

Ćwiczenia miały na celu nie tylko wypracowanie metod i form współdziałania kadry kierowniczej przy likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, czy sprawdzenie skuteczności działania funkcjonariuszy SW przy likwidowaniu powstałych zagrożeń, ale także nabywanie i doskonalenie umiejętności współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej tutejszej jednostki z funkcjonariuszami innych służb mundurowych.

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Krystian Sapun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej