W dniu 30 maja 2019 roku na terenie auli CKU przy Zakładzie Karnym w Wołowie, odbyło się szkolenie kolejnej grupy zawodowej w ramach realizowanej przez Służbę Więzienną ogólnopolskiej kampanii p.n. „Bezpieczni w służbie i w pracy”, czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Głównym celem kampanii jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności, pomocne w bezpieczniejszym wykonywaniu codziennych obowiązków w kontakcie z trudnym petentem. Funkcjonariusze, którzy każdego dnia pracują z osobami roszczeniowymi, reagującymi agresją zarówno wobec współosadzonych oraz przełożonych posiadają fachową wiedzę i doświadczenie, którymi chcą się podzielić z innymi.

Do udziału w czwartkowym spotkaniu zostali zaproszeni kuratorzy sądowi na co dzień pracujący w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wołowie.

Szkolenie podzielone zostało na dwa moduły teoretyczny i praktyczny.

W ramach pierwszego psycholodzy por. Kamila Ziobrowska oraz st. szer. Aneta Czerwińska-Dydo przeprowadziły szkolenie z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.

Zajęcia praktyczne rozpoczęły się edukacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przede wszystkim prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz posługiwanie się AED. Następnie funkcjonariusze wrocławskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej zaprezentowali sposoby postępowania w wypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla osoby ze strony petenta oraz zwrócili uwagę na właściwą organizację miejsca pracy.

Omawiana tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu zostały wyposażone w praktyczne wskazówki pomocne w ich codziennej pracy.

Tekst, zdjęcia: por. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej