Dziękując za codzienną, odpowiedzialną i trudną pracę, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe.

W dniu 19.11.2018 r. w Zakładzie Karnym w Wołowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa podczas, której zostały wręczone funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie ppłk Robert Kuczera, gratulując odznaczonym i awansowanym, podziękowali za rzetelną, odpowiedzialną służbę i zaangażowanie. Dyrektor Okręgowy w swoim wystąpieniu nawiązał również do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Minister Sprawiedliwości zarządzeniem personalnym nadał funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie trzy srebrne oraz dwie brązowe odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej. Rozkazem personalnym nadał jednemu funkcjonariuszowi stopień podpułkownika, jednemu funkcjonariuszowi stopień majora, sześciu funkcjonariuszom stopień kapitana Służby Więziennej oraz dwóm porucznika. Natomiast płk Tomasz Raczyk - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu nadał 37 funkcjonariuszom wyższe stopnie podoficerskie Służby Więziennej. Ppłk Robert Kuczera - Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie nadał 18 funkcjonariuszom stopień starszego szeregowego Służby Więziennej.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom oraz pracownikom serdecznie gratulujemy. Jednocześnie życzymy wszelkich sukcesów zawodowych w dalszej Służbie.

Tekst, zdjęcia: kpt. Krystian Sapun

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej